Метод отримання культури фетальних нейральних прогеніторних клітин з гіпокампа мишей

Home/2014, Том 2, № 2/Метод отримання культури фетальних нейральних прогеніторних клітин з гіпокампа мишей

Цупиков О. М.

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна

ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна

Резюме

Культура нейральних стовбурових/прогеніторних клітин широко застосовується для вивчення характеристик цих клітин в контрольованих умовах in vitro, а також для дослідження клітинних і молекулярних механізмів розвитку захворювань центральної нервової системи та розробки стратегій їх лікування.

У даній роботі надається детальний протокол отримання фракції фетальних (E17-18) нейральних прогеніторних клітин (НПК) гіпокампа миші. Методика основана на використанні центрифугування суспензії гіпокампальних клітин у градієнті щільності перколу для отримання очищеної фракції НПК. Клітини культивуються у безсироватковому середовищі у вигляді моношару, що створює умови для більш рівномірного доступу мітогену FGF-2 до клітин. Цей метод дозволяє отримати гомогенну популяцію недиференційованих прогеніторних клітин з фетального гіпокампа миші.

Завантажити