2014, Том 2, № 2

Home/2014, Том 2, № 2

Клітинна та органна трансплантологія
2014
Том 2, № 2

 

КОРРЕКЦИЯ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

Руммо О. О.

  • Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей на базе учреждения здравоохранения “9-я городская клиническая больница г. Минска”, Минск, Беларусь
READ MORE

МОЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ТРАНСФОРМОВАНИХ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН В САРКОМОГЕНЕЗІ В ЯКОСТІ ПУХЛИНО-ІНІЦІЮЮЧИХ КЛІТИН

Мамчур А. А.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН”, Київ, Україна
READ MORE

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ПЛАЦЕНТИ: БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Насадюк Х. М.

  • Інститут клітинної терапії, Київ, Україна
READ MORE

МІГРАЦІЯ ТРАНСПЛАНТОВАНИХ Lin-Sca-1+c-kit+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В РАННІ СТРОКИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГІПОКАМПА У МИШЕЙ

Кирик В.М.

  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України”, Київ, Україна
READ MORE

МЕТОД ОТРИМАННЯ КУЛЬТУРИ ФЕТАЛЬНИХ НЕЙРАЛЬНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН З ГІПОКАМПА МИШЕЙ

Цупиков О. М.

  • Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України, Київ, Україна
  • ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України”, Київ, Україна
READ MORE

ОБЗОР ДОКЛАДОВ 3-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА, ПОСВЯЩЕННОГО КЛИНИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАЦЕНТАРНЫХ И ЭНДОМЕТРИАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Лобынцева Г. С.

  • Институт клеточной терапии, Киев, Украина
READ MORE

НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ПО ИТОГАМ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ (26-31.07.2014, САН-ФРАНЦИСКО, США)

Денисов В. К., Захаров В. В.

  • Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, Донецк, Украина
READ MORE

ДОДАТОК

Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю

“ТРАНСПЛАНТАЦІЯ – СЬОГОДЕННЯ, МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ”

Київ, 7 листопада 2014 р.

READ MORE