ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Home/2014, Vol. 2, No. 1/ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ У ХВОРИХ З ТЕРМІНАЛЬНОЮ СТАДІЄЮ ХРОНІЧНОЇ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Салютін Р. В.

Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Київ, Україна

Резюме

В огляді представлені результати клінічного застосування інгібіторів mTOR, зокрема еверолімуса, в схемах імуносупресивної терапії. Встановлено, що схеми імуносупресивної терапії з інгібіторами mTOR доречніші у пацієнтів з високим і помірним ризиком втрати трансплантата. Аналіз клінічного застосування інгібіторів mTOR свідчить про порівняну частоту ранових ускладнень і термінів загоєння післяопераційної рани при лікуванні еверолімусом і стандартній терапії. Результати клінічних випробувань свідчать про те, що мінімізація терапії інгібіторами кальциневрину і переведення пацієнтів на еверолімус дозволяє покращити віддалені результати трансплантації нирки як за рахунок зниження ризику нефротоксичної дії інгібіторами кальциневрину, так і за рахунок протипухлинного та противірусного ефектів.

Ключові слова: трансплантація нирки, еверолімус, інгібітор mTOR, імуносупресія